Filtreer volgens merker:
Skopelos nuttige telefoonnommers, Skopelos-polisiekantore 2424022235, 22988, 33333. Skopelos-brandweerstasie 2424022768. Haweautoriteit van Skopelos 2424022180, stadsaal van Skopelos 2424022205 Skopelos-gesondheidsentrum 2424022222. Vir inligting oor veerbootroosters 1440. Skopelos