Etiketlə süzün:
Skopelos İllik Tədbirlər və Şənliklər, Skopelosda Nə Ediləcək. Musiqi Festivalı, Mədəni Rəqs Festivalı, Ənənəvi Fiesta, Konsertlər. Skopelosda görüləcək işlər, mama mia adası, Skopelosdakı tətillər.