Bu yazı da mövcuddur: Ελληνικά (yunan)

Faydalı Nömrələr:

Polis (Skopelos Polis İdarəsi): + 30 2424022235

Bələdiyyə Polisi: + 30 2424350116, + 30 2424350120

Skopelos limanı Hakimiyyət: + 30 2424022180

Skopelos limanı İqtisadi şöbə: + 30 2424022864

Skopelos Yanğın İdarəsi: + 30 2424024199, + 30 2424023090

Meşə xidməti: + 30 2424022202

Skopelos Townhall: Əyləncə + 30 2424350101, + 30 2424022205

KEP Skopelos: + 30 2424029064

KEP Glossa: + 30 2424034480

Otelciler Birliyi: + 30 2424023210

İcazə veriləcək otaqlar Birlik:+ 30 2424024567

OTE telefon qüsurları: 121

Elektrik nöqsanları DEI: + 30 2424022206