Ovaj obrazac za kontakt šalje e-poštu samo na info@skopelos.com.

Ako želite da pošaljete e-mail na određenu kompaniju/adresu onda bi to trebali učiniti ručno.

Hvala ti!