Ovaj post dostupan je i na: Ελληνικά (grčki)

Korisni brojevi:

 

Policija (Policijska uprava Skopelos): + 30 2424022235

Opštinska policija: + 30 2424350116, + 30 2424350120

Skopelos Port Autoritet: + 30 2424022180

Skopelos Port Ekonomski odjel: + 30 2424022864

Vatrogasna jedinica Skopelos: + 30 2424024199, + 30 2424023090

Šumarska služba:  + 30 2424022202

Skopelos Townhall:  + 30 2424350101, + 30 2424022205

Skopelos PEM:  + 30 2424029064

Glossa PEM: +30 2424034480

Udruženje hotelijera: + 30 2424023210 

Sobe za iznajmljivanje Udruženje:+ 30 2424024567

Telefonske greške OTE: 121 

Električne greške DEI: + 30 2424022206