فیلتر بر اساس برچسب:
در جزیره اسكوپلوس ساكنان مردم بسیار مذهبی هستند. آنها برای ایمان مسیحی ارتدکس ارزش قائل هستند و این توسط بسیاری از کلیساهای موجود در جزیره مشهود است. در جزیره اسکوپلوس برخی از کلیساها و صومعه های اسکوپلوس فقط در روز تعطیلات اسمی مربوطه باز می شوند. برخی از جشن های مذهبی اسکوپلوس جشن های Archangels (Agion Taksiarchon) ، Skopelos Agios Riginos ، صومعه Sotiros ، مریم مقدس (Koimisi tis Theotokou) است.