فیلتر بر اساس برچسب:
صومعه های اسکوپلوس ، مکان های دیدنی برای بازدید ، کلیساها. احساس عمیق دین. در جزیره اسکوپلوس حدود 360 بنای مذهبی وجود دارد. صومعه های کوه پالوکی در جزیره اسکوپلوس. کر از Skopelos. راهنمای سفر Skopelos