فیلتر بر اساس برچسب:
تعطیلات ملی در Skopelos. روز سال نو ، اپیفانی 6 ژانویه ، آگیوس ریگوینوس 25 فوریه ، روز استقلال یونان 25 مارس. جزیره اسکوپلوس ارتدکس عید پاک یکشنبه ، روز مه (Protomagia) 1 ماه مه ، با دوشنبه (Agiou Pneumatos) ، Skopelos جشن فرض 15 اوت. روز اوه 28 اکتبر ، روز کریسمس 25 دسامبر ، دوم روز کریسمس 26 دسامبر. رویدادهای Skopelos ، جشن Skopelos.