فیلتر بر اساس برچسب:
تاکسی Skopelos ، تاکسی رادیویی Skopelos ، خدمات تاکسی skopelos ، حرکت در Skopelos ، راهنمای سفر محلی ، قیمت ها ، مسیرها ، تورهای راهنما. در جزیره اسکوپلوس به دلیل مسافت کم ، مسیرها در مدت کوتاهی طی می شوند. همیشه بسته به مسیر ، دورترین فاصله ممکن است کمتر از یک ساعت باشد. هزینه مسیر بر اساس مسابقه محاسبه می شود ، همچنین حداقل هزینه مسیر نیز وجود دارد. نکته: تاکسی ها را می توان از افراد 1 گرفته تا 4 برداشت.