آتن Polasek Vlahaki

در این ارسال نیز در دسترس است: Ελληνικά (یونانی)

اسکوپلوس هنرمندان

آتنا Vlachaki Polacek سالهاست که نقاشی می کند. او چهار نمایشگاه انفرادی داشته است و همچنین در چندین نمایش گروهی شرکت کرده است.

او در سن 7 سالگی در نمایشگاه کودکان یونیسف شرکت کرد و با کار "عروسی" خود را متمایز کرد. بنابراین ، این اثر در یک نمایش داده شده است اتاق از تالار شهر در پاریس.

در کار خود با عنوان "کارت پستی" ، هنرمند به صورت کاملا شخصی شکل کولاژ می دهد.

سایر زبان ها

Booking.com