Mpountala Regina

تلفن همراه: + 30 6981039495

در این ارسال نیز در دسترس است: Ελληνικά (یونانی)

اسکوپلوس هنرمندان

ریگینا - Triantafyllia Mpountala (Boudala) ، نوه مادر نجاری فقیر کشتی Triantafyllos Mpountalas (Boudalas) و دختر کوچکتر Giannis Mpountalas (Boudalas) است.

تاریخ بیش از دو قرن ، تخمیر شده از دریا و عشق به خلقت ، توسط خانواده بونتالاس نوشته شده است. چهار نسل از نجاران کشتی و سازندگان کشتی از اسکوپلوس که به فعالیت خود ادامه می دهند.

رجینا مودودالا (بودالا) باستان شناسی را مطالعه کرده و اسرار این هنر را در کنار پدرش مطالعه می کند. خودش عشق زیادی به ساخت کشتی خرد دارد و از آنجا که استعداد پدر را به ارث برده است. مسلم است که در سالهای بعد او می تواند با همان موفقیت ، سنت این خانواده کشتی سازی را ادامه دهد.

سایر زبان ها

Booking.com