ფილტრის მიხედვით ფილტრი:
სკოპელოსის კუნძულზე მოსახლეობა ღრმად რელიგიური ხალხია. ისინი აფასებენ მართლმადიდებლურ ქრისტიანულ რწმენას და ეს აშკარად ჩანს კუნძულზე არსებული უამრავი ეკლესიის მიერ. სკოპელოსის კუნძულზე ზოგიერთი ეკლესია და სკოპელოსის მონასტერი იხსნება მხოლოდ მათი შესაბამისი ნომინალური დღესასწაულის დღეს. სკოპოლოსის ზოგიერთ რელიგიურ დღესასწაულს წარმოადგენს მთავარანგელოზთა (აგიონ ტაქსიარხონი), სკოპელოსის აგიოს რიგინოსის, სოტიროსის მონასტრის, ღვთისმშობლის (კოიმისი თეოტოკოუს) დღესასწაულები.