Филтер по ознака:
На островот Скопелос жителите се длабоко религиозни луѓе. Тие ја ценат православната христијанска вера и тоа е очигледно од мноштвото цркви што постојат на островот. На островот Скопелос некои од црквите и манастирите во Скопелос се отвораат само на денот на нивниот номинален празник. Некои од верските празнувања во Скопелос се прослави на Архангелите (Агион Таксиархон), Скопелос Агиос Ригинос, манастирот Сотирос, Богородица (Коимиси на Богородица).