Филтер по ознака:
Локални уметници во Скопелос. Уметност на островот Скопелос. Керамика во Скопелос. Керамисти на скопје. Традиција и култура на островот Скопелос. Работилници за грнчарство. Родиос Никос, Родиу Магда, Лиз Мекги, Марку Димитра, Марку Елена. Шопинг во Скопелос. Традиционални керамички производи.