Филтер по ознака:
Годишни настани и фестивали во Скопелос, Музички фестивал, Фестивал на културен танц, Традиционални слави, Концерти. Работи што треба да се направат во Скопелос, грчки остров, остров Мама мија, празници во Скопелос. Религиозни прослави во Скопелос, Архангели (Агион Таксиархон), Агиос Ригинос. Прослави на манастирот Сотирос, Богородица (Коимиси на Богородица). Национални празници.