Филтер по ознака:

Автобуси во Скопелос, автобуски возен ред за скопје, слетување околу скепели, скопјески плажи, глоса до град Скопелос, такси цени на скапелос, автобуски скопје-услуги. Локален туристички водич во Скопелос, локален туристички водич во Скопелос

Организиран е локален превоз, кој е поврзан со плажите Стафилос, Агунтас, Панормос, Андрина, Милија и Кастани и е поврзан со селата Елиос, Глуша, Лутраки. Особено во текот на летото има чести автобуски услуги.

Главната патна мрежа во Скопелос се протега на должина од 37 км, почнувајќи од јужниот дел Скопелос Хора и завршувајќи до Лутраки од Глокса. Патот генерално е во добра состојба и асфалт иако е потребно одредено внимание бидејќи има неколку вртења. Растојанијата се мали и обично не надминуваат еден час.

Распоредите на Скопелос КТЕЛ се објавуваат на почетокот на секој месец. Постои релативна положба на почетната точка и на некои постојки. Трасата започнува од Скопелос Чора со Стафилос, Агнонтас, Панормос, Милија, Елиос, Клима, Глоуса и завршува во Лутраки. Ако патникот побара да оди во друга точка на курсот и ќе биде услужен. Првата автобуска станица е во 5 минути (град Скопелос - Стафилос), а терминалот е на 55 минути со 1 час (град Скопелос - Лутраки јазик). Појдовната точка е веднаш до излезот од пристаништето. Скопелос има 4 автобуси кои ја прават главната рута, која започнува од градот Скопелос и застанува кај Лутраки Глоуса со средни постојки. Главните рути на Skopelos - Glossa се 07: 00, 10: 00, 12: 00, 13: 30, 15: 30, 18: 00. Некои индикативни рути следат. Веројатно ќе има некои измени, се очекува официјално соопштение од автобусите „Скопелос“
Од мај до јуни 15 важи следната рута:
Скопелос Хора - Стафилос - Агнантас Скопелос Хора - Панормос - Милија - Кастани Скопелос Хора - нео Klima Елиот - Hovolo - сјај Лутраки - Глоса - Скопелос Хора
07:00 - 10:45 - 13:15 - 16:30 часот 07:00 - 10:45 - 13:15 - 16:30 часот 07:00 - 10:45 - 13:15 - 16:30 часот 08:00 - 12:00 - 14:30 - 17:45 часот
Агнантас - Стафилос - Скопелос Хора Кастани- Милија - Панормос- Скопелос Хора Нео Клима Елиос- Ховоло - Скопелос Хора
08:45 - 12:45 - 15:15 - 18:30 часот 08:30 - 12:30 - 15:00 - 18:15 часот 08:15 - 12:15 - 14:45 - 18:00 часот
Од јуни 15 до јуни 30 важи следната рута:
Скопелос Хора - Стафилос - Агнантас Скопелос Хора - Панормос - Милија - Кастани Скопелос Хора - нео Klima Елиот - Hovolo - сјај Лутраки - Глоса - Скопелос Хора
07:00 - 10:00 - 10:30 - 10:45 - 12:00 - 13:15 - 15:15 - 16:30 - 18:30 часот 07:00 - 10:00 - 10:30 - 10:45 - 12:00 - 13:15 - 15:15 - 16:30 - 18:30 часот 07:00 - 10:45 - 12:00 - 13:15 - 16:30 - 18:30 часот 08:00 - 12:00 - 14:30 - 17:45 - 20:00 часот
Агнантас - Стафилос - Скопелос Хора Кастани- Милија - Панормос- Скопелос Хора Нео Клима Елиос- Ховоло - Скопелос Хора
08:45 - 10:50 - 11:45 - 12:45 - 15:15 - 16:15 - 17:30 - 18:15 - 20:45 часот 08:30 - 10:40 - 11:30 - 12:30 - 15:00 - 16:00 - 17:15 - 18:15 - 20:30 часот 08:20 - 11:15 - 12:20 - 14:50 - 18:05 - 20:20 часот
Од јули 1 до септември 10, важи следната рута:
Скопелос Хора - Стафилос - Агнантас Скопелос Хора - Панормос - Милија - Кастани Скопелос Хора - нео Klima Елиот - Hovolo - сјај Лутраки - Глоса - Скопелос Хора
07:00 - 09:30 - 10:00 - 10:30 - 10:45 - 11:00 - 12:00 - 12:45 - 13:15 - 14:00 - 15:15 - 16:00 - 16: 30 - 18:30 - 20:15 - 22:45 часот 07:00 - 09:30 - 10:00 - 10:30 - 10:45 - 11:00 - 12:00 - 12:45 - 13:15 - 14:00 - 15:15 - 16:00 - 16: 30 - 18:30 - 20:15 - 22:45 часот 07:00 - 10:45 - 13:15 - 16:30 - 18:30 - 20:15 - 22:45 часот 08:00 - 12:00 - 14:30 - 17:45 - 20:00 - 21:30 - 24:00 часот
Агнантас - Стафилос - Скопелос Хора Кастани- Милија - Панормос- Скопелос Хора Нео Клима Елиос- Ховоло - Скопелос Хора
08:45 - 10:20 - 11:40 - 12:45 - 13:40 - 14:55 -15: 15 - 16:15 - 17:00 - 17:30 - 18:15 - 19:50 - 20: 45 - 22:15 - 00:45 часот 08:30 - 10:05 - 11:25 - 12:30 - 13:20 - 14:35 -14: 55 - 15:55 - 16:40 - 17:10 - 17:55 - 18:20 - 18: 55 - 19:25 - 20:25 - 21:55 - 00:25 08:20 - 11:15 - 12:20 - 14:50 - 18:05 - 20:20 - 21:50 - 00:20