Филтер по ознака:
Скопели Корисни телефонски броеви, Полициски станици во Скопелос 2424022235, 22988, 33333. Противпожарна станица Скопелос 2424022768. Портална власт на Скопелос 2424022180, Место на град Скопелос 2424022205 Здравствен центар Скопелос 2424022222. За информации за возен ред