Експрес Транспорт Пацис (трајно затворен)

Пацис Експрес Транспорт, Логистика, Нео Клима Скопелос
Мобилен телефон: + 30 6982233049

Овој пост е достапен и на: Ελληνικά (грчките)

(Трајно затворено)

 

Skopelos Transport Express Patsis, Транспортна компанија Пацис, Нео климата, Транспортни компании „Скопелос“, Транспортна компанија „Скопелос Магнезија“, логистички компании на островот „Скопелос“, отстранување и транспорт, преместување и транспорт, отстранување на пратки, подигнување на островот, сув товар, дистрибуција на пакување, контејнери, крански транспорт, изнајмување коли, водоносни слоеви, товар шпедиција, национален транспорт, земјени работи

ПАТСИС ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ

ЛОГИСТИКА СКОПЕЛОС

Компанијата Patsis Express Transport се наоѓа во Нео клима or Елиос Село на островот Скопелос. Луѓето имаат доверба во компанијата „Патсис“ бидејќи нуди за многу години гарантирани професионални услуги засновани на безбедност, сигурност и доследност. Сопственик на компанијата е г-дин Никос Пацис.

Патсис Експрес Транспорт има гарантирани услуги за национален превоз:

 • Превоз до / од Атина
 • Превоз до / од Солун
 • Превоз до / од Волос
 • Превоз низ цела Грција
 • Превоз на национално ниво од и до Скопелос

Транспортната компанија има свои возила со цел да обезбеди најдобри можни услуги и решенија. Компанијата презема секаков вид на отстранување и транспорт.

Компанијата ги карактеризира следниве услуги:

 • транспорт
 • отстранувања
 • кревање на островот
 • дистрибуција на пакување за складирање
 • транспорт на контејнери
 • сув товар
 • земјени работи
 • услуги за приземјување
 • шпедиција
 • водоносни слоеви

Пацис Експрес транспорт Скопелос Нео климата, општ транспорт скопелос, складирање на добро скопелос, дистрибуција на стоки скопелос, национален транспорт скопелос, логистика скопелос, логистичка компанија „Скопелос Магнезија“, отстранување и транспорт, преместување и транспорт, дигање на островот, сув товар, дистрибуција на складирање, пакување контејнер, кран-транспорт, изнајмување коли, водоносни слоеви, шпедиција, национален превоз, земјени работи

Други јазици

Booking.com